Morčatologie.cz: Máme rádi zvířata, milujeme morčata

Pravidla přístupnosti

Tyto webové stránky se snaží v maximální míře přihlížet k metodickému pokynu MIČR (Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu), k hlavním normám WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), k metodickým pokynům "Blind Friendly Web" (projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ) a také zásadám W4D.

Obsah i jeho rozvržení na stránkách jsou vytvořeny strukturálním HTML5 kódem, samotná grafická úprava pak pomocí kaskádových stylů (CSS). Velikosti textů lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů (například při stisknuté klávese CTRL+posun kolečka myši).

Součástí webových stránek je také CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (standardně ikona tiskárny v navigační liště prohlížeče, nebo přes menu Soubor - Tisk).

Informace prezentované v jiných formátech

Na těchto webových stránkách se nachází také odkazy na dokumenty, dostupné v jiné než hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na takové dokumenty jsou v textu doplněny informací o formátu a datové velikosti.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány.

Kontakt na správce

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu či funkčnosti tohoto webu, kontaktujte prosím správce webu na adrese morcatologie@gmail.com.


Tisk stránky | Kontakt